نشانی:فیروزکوه،شهرک کوهسار،کوهستان 12 نبش مهستان کدپستی:3981887601 تلفن:09106638802- 02176447975

اوژن راد آرتان

حسابداری،مالیاتی؛مشاوره،/صادرات و واردات /طراحی و فروش نرم افزارحسابداری

تعیین صلاحیت و ایمنی در پیمانکاری

در کلیه محل کارگاه های امور پیمانکاری باید ایمنی برای تمامی اشخاص فعال در محیط فراهم شود،خطرات ناشی از عدم ایمنی برای کارگران،مهندسین،ناظران مخصوصا” در امور سخت و زیان آور نتیجه عدم رضایت کارکنان، از دست رفتن زمان کاری، عدم اجرای کار، عدم زمان سنجی در ساعت کاری کارکنان، جرایم از دستگاه های نظارتی مانند وزارت کار و امور اجتماعی ، عدم صلاحیت و افزایش هزینه های درمان که از وجوه نقد می کاهد و در زمان بحران وجوهی که باید صرف هزینه های ضروری و خرید مواد، کالا شود جهت درمان کارگران و کارکنان صرف میشود.

طبق قانون کلیه پیمانکاران باید ایمنی محیط کار را برای کارکنان فراهم سازند،داشتن گواهی صلاحیت برای تمامی پیمانکاران ضروری است چنانچه کارفرما ایمنی کارکنان را فراهم نکند،حادثه ای در محل اجرای کار برای کارکنان پیش آید رتبه صلاحیت خود را از دست میدهد اخذ گواهی صلاحیت توسط وزارت کار و امور اجتماعی در محدوده کار فرما می باشد و این گواهی پس از تکمیل فرم و مدارک بازرسی محل کار کارفرما توسط نماینده ی وزارت کار و تائید ایمنی محیط کارگاه برای کارکنان به مدت دو سال صادر و دارای شماره مجوز و مهر و امضاء میگردد.

Follow by Email
Facebook
PINTEREST

بخشنامه های دیگر