نشانی:فیروزکوه،شهرک کوهسار،کوهستان 12 نبش مهستان کدپستی:3981887601 تلفن:09106638802- 02176447975

اوژن راد آرتان

حسابداری،مالیاتی؛مشاوره،/صادرات و واردات /طراحی و فروش نرم افزارحسابداری

قوانین سازمان تأمین اجتماعی

قوانین

 

بخشنامه ها

اصالح فرآیند پالک برداری ارگاه ها از طریق کارگزاری

اصلاحیه مقررات بازرسی از دفاتر قانونی

بیمه اعضاء نظام ساختمانی

تداخل در پرداخت حق بیمه اختیاری با اجباری

تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

صدور‏برگ‏ پرداخت ‏حق ‏بيمه‏به صورت‏ حضوري‏ و‏یا‏غير‏حضوري

طرح مشوق های بیمه ای سهم کارفرما

قانون پنجم توسعه

قراردادهای فن آوری اطالعات و ارتباطات

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری

مدارک صدور دفترچه بیمه

نحوه بازرسی پوششی کارگران ساختمانی

نحوه محاسبه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی

بررسی دفاتر موسسه حسابرسی توسط بیمه تامین اجتماعی

 

 

 

 

 

Follow by Email
Facebook
PINTEREST

بخشنامه های دیگر