نشانی:فیروزکوه،شهرک کوهسار،کوهستان 12 نبش مهستان کدپستی:3981887601 تلفن:09106638802- 02176447975

اوژن راد آرتان

حسابداری،مالیاتی؛مشاوره،/صادرات و واردات /طراحی و فروش نرم افزارحسابداری

قوانین و آیین نامه تحریر دفاتر روزنامه و کل

طبق قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید رویدادهای مالی خود را در طبق آیین نامه تحریر دفاتر مطابق بر اصول و استانداردهای تعیین شده و بر مبنای واقعیت به صورت دستی و مکانیزه افشاء کنند. تحریر دفاتر روزنامه و کل بر همین مبنا است و آیین نامه تحریر دفاتر به دلیل ایجاد یک قانون مستقل برای اشخاص حقیقی و حقوقی است.

ماده ۹۵- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.(۱)

نحوه رسیدگی دفاتر قانونی توسط حسابرسان تامین اجتماعی

Follow by Email
Facebook
PINTEREST

بخشنامه های دیگر