نشانی:فیروزکوه،شهرک کوهسار،کوهستان 12 نبش مهستان کدپستی:3981887601 تلفن:09106638802- 02176447975

اوژن راد آرتان

حسابداری،مالیاتی؛مشاوره،/صادرات و واردات /طراحی و فروش نرم افزارحسابداری

مالیاتی

تشکیل پرونده در سازمان بیمه تامین اجتماعی

تشکیل پرونده مالیاتی در حوزه فعالیت واحد تجاری

تنظیم و ارسال ماهانه لیست بیمه تامین اجتماعی

دریافت کد کارگاه بیمه تامین اجتماعی

تهیه لیست ماهانه مالیات بر درآمد حقوق

جمع آوری و برسی اطلاعات جهت ارسال مالیات بر ارزش افزوده

تحریر دفاتر قانونی (روزنامه ،کل) مطابق آیین نامه مصوب سالانه

تهیه و بارگزاری صورت معاملات فصلی

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی

حضور در جلسات حل اختلاف و رسیدگی پرونده مالیاتی معوق

حضور در جلسات رسیدگی حسابرسی و نظارت دولتی،دفاع از اطلاعات،صورتهای مالی ارائه شده، دفاتر قانونی

دریافت برگه تشخیص قطعی مالیاتی

اعتراض در هیات بدوی

 

 

قوانین و مقررات

**قوانین و مقررات مربوط به امور مالیاتی

مرحله اول : تکمیل فرم درخواست و ارسال در سامانه
مرحله دوم:بررسی شرایط درخواست و تعیین وقت جهت تماس تلفنی کارشناس
مرحله سوم: تماس کارشناس به مشتریان مشاوره اولیه و  تعیین وقت ملاقات حضوری
مرحله چهار:اعزام کارشناس و پاسخگویی به مشتریان جهت توضیحات کافی
مرحله پنجم:  ثبت قرارداد مکتوب طبق ضوابط وزرات کار
مرحله پنجم: اعزام کارشناس در محل کارفرما جهت انجام کار
مرحله ششم: اتمام پروژه،تحویل مفاصا بیمه تامین اجتماعی و مراحل تسویه کامل

**کارفرما مجاز است در هر لحظه از کار قرارداد خود را با ما فسخ کند ولی کلیه عواقب مالیاتی و حسابداری کار به عهده خودش می باشد.**

لازم به ذکر است نحوه پرداخت مشتریان  ماهانه یا هفتگی فقط به حساب شرکت واریز میشود.

بخشنامه های دیگر