نشانی:فیروزکوه،شهرک کوهسار،کوهستان 12 نبش مهستان کدپستی:3981887601 تلفن:09106638802- 02176447975

اوژن راد آرتان

حسابداری،مالیاتی؛مشاوره،/صادرات و واردات /طراحی و فروش نرم افزارحسابداری

مشاوره

نظارت بر کلیه امور جاری کارشناس حسابدار

برسی کدینگ نرم افزار حسابداری بر اساس نوع و اهداف فعالیت واحد تجاری

تنظیم و اجرای کنترل داخلی واحد تجاری

اجرای سیستم اطلاعات حسابداری

ارائه صورت های مالی میان دوره ای

اجرای قوانین و بخشنامه های مصوب با آخرین تغییرات

ترکیب اطلاعات و نسبتها و آنالیز

ارائه گزارشات تحلیلی از کلیه واحد ها به صورت یکپارچه

مشاوره اقتصادی در (خرید،فروش،تولید،بازرگانی)

مشاوره سرمایه گزاری

قوانین و مقررات

**قوانین و مقررات مربوط به امور مشاوره

مرحله اول : تکمیل فرم درخواست و ارسال در سامانه
مرحله دوم:بررسی شرایط درخواست و تعیین وقت جهت تماس تلفنی کارشناس
مرحله سوم: تماس کارشناس به مشتریان مشاوره اولیه و  تعیین وقت ملاقات حضوری
مرحله چهار:اعزام کارشناس و پاسخگویی به مشتریان جهت توضیحات کافی
مرحله پنجم:  ثبت قرارداد مکتوب طبق ضوابط وزرات کار
مرحله پنجم: اعزام کارشناس در محل کارفرما جهت انجام کار
مرحله ششم: اتمام پروژه،تحویل مفاصا بیمه تامین اجتماعی و مراحل تسویه کامل

**کارفرما مجاز است در هر لحظه از کار قرارداد خود را با ما فسخ کند ولی کلیه عواقب مالیاتی و حسابداری کار به عهده خودش می باشد.**

لازم به ذکر است نحوه پرداخت مشتریان روزانه،ماهانه یا هفتگی فقط به حساب شرکت واریز میشود.

 

بخشنامه های دیگر