نشانی:فیروزکوه،شهرک کوهسار،کوهستان 12 نبش مهستان کدپستی:3981887601 تلفن:09106638802- 02176447975

اوژن راد آرتان

حسابداری،مالیاتی؛مشاوره،/صادرات و واردات /طراحی و فروش نرم افزارحسابداری

حسابرسی

ردیف موضوع منابع لینک ها
1 استاندارد سازمان حسابرسی استانداردهای مصوب
2 قوانین سازمان حسابرسی قانون تشکیل سازمان حسابرسی
3 قوانین سازمان حسابرسی اساسنامه سازمان حسابرسی
4 استاندارد سازمان حسابرسی استانداردها / گزارشها
5 نشریات سازمان حسابرسی نشریات
6 آیین نامه سازمان حسابرسی آیین رفتار حرفه ای
7 بخشنامه سازمان حسابرسی بخشنامه های کمیته فنی
8 استاندارد سازمان حسابرسی اخبار تدوین استاندارد
9 کتابخانه سازمان حسابرسی کتب سال1397

Follow by Email
Facebook
PINTEREST

بخشنامه های دیگر