Address: Firoozkooh, Koohsar town, 12 mountain corner of Mahestan Postal code: 3981887601Phone: 09106638802- 02176447975

وبلاگ

 

مسدودی حساب،ممنوع خروج،تصرف در دارایی عواقب فساد مالی است. با افزایش نظارت سازمان ها و نهاد های دولتی بر رویدادهای مالی واحدهای تجاری به جای تمرکز در اختلاص و پولشویی از معافیتها،بخشودگهای مرتبط با صنعت خود استفاده کنیدتا سود کسب کنید و سابقه مناسبی در سامانه های مالیاتی داشته باشید.

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه های جدید
پلمپ دفاتر قانونی ( کل،روزنامه)
معافیت مالیات عملکرد
معافیت های مالیات بر ارزش افزوده
حقوق و دستمزد و مزایای سال 1398
ثبت و تغییرات شرکت
مفاصا
مالیات بر درآمد حقوق
مجازات مالیاتی
شرایط بهره مندی از تسهیلات مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی
هزینه های قابل قبول /ماده 147و 148مالیاتی
دفتر مشاغل و هزینه های اشخاص حقیقی
قوانین و آیین نامه تحریر دفاتر روزنامه و کل
نمونه استاندارد فاکتور فروش و صورتحساب کالا و خدمات
درباره صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و نحوه انعکاس سپرده‌های سرمایه‌گذاری در ترازنامه